Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Förvaring av uterum

Förvaring av delar till ett uterum före montering.

Limträ

Limträ kan lagras i utomhusklimat skyddat mot väder och vind under en presenning. Lägg limträdetaljerna plant minst 300 mm ovan mark/golv med god luftcirkulation, med ett tillräckligt stort antal underslag för att det inte skall böjas. Det är viktigt att luften kan cirkulera mellan presenning och limträet och att presenningen slutar en bit ovan mark.

Valet av lagringsplats skall vara väldränerad och utan snö. Asfalt eller grov makadam är bra underlag. Lagringsplatsen skall ligga i skugga under vår, sommar och höst, detta för att temperaturen i limträpaketet inte skall bli högre än temperaturen utomhus vilket kan leda till kondens.

Kanalplasttak

Kanalplast skall skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering.
Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i bunt vilket kan vara skadligt. Exempelvis kan skyddsplasten bli svår att avlägsna.

Glaspartier

Glaspartierna kan lagras i utomhusklimat skyddade mot väder och vind under en presenning. Glaspartierna skall förvaras i skugga under vår, sommar och höst. Det är viktigt att luften kan cirkulera mellan presenning och varje enskilt glas och att presenningen slutar en bit ovan mark. Detta för att temperaturen i glaspallen inte skall överstiga utomhustemperaturen.