Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Underbevattning

Underbevattning är perfekt för att ge plantorna jämn fuktighet eftersom den ger exakt den mängd vatten växten behöver. Dessutom kan du med gott samvete åka bort ett par dagar utan att dina växter torkar ut. Underbevattning är också bra när du förkultiverar eftersom de små plantorna är känsliga för uttorkning.

En underbevattningsbricka med kapillärmatta och vattenmagasin, är en god bevattningshjälp, framför allt när det gäller sådder, sticklingsförökning och plantuppdragning. Jorden hålls jämnt fuktig och du behöver aldrig vattna uppifrån. Detta gör att känsliga sådder och småplantor utvecklas bättre. Halvautomatisk bevattning är bra att ha om du inte har möjlighet att dra in vatten. Vattnet värms upp i behållaren/vattensäckarna, vilket gör att du får tempererat vatten till dina växter.