Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Köpvillkor

KÖP- & GARANTIVILLKOR

(Willab Garden AB benämns i texten: WG)
Vi vill göra dig uppmärksam på att beställning hos WG är att betrakta som ett godkännande av samtliga nedan köpvillkor och garantiutfästelser. Villkoren gäller fr o m 1 feb 2024.

BETALNING

Faktura
Vi erbjuder även dig som kund att betala via vår egen faktura. Sedvanlig kreditupplysning görs, vilket kan innebära att vi kan komma att kräva förskottsbetalning. Fakturan skickas separat till registrerad fakturaadress efter det att leveran-sen lämnat vårt lager och ska vara betald senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad. Påminnelseavgift debiteras med 6 €. Om beställningens värde är 0-5 000 € kan betalning ske via faktura. Om ordervärdet är 5,001-20 000 € måste hälften av beställningens värde alltid betalas i förskott. De återstående 50% kan betalas med faktura. För sen betalning debiterar vi en standardränta på 0,62% per månad och en lagstadgad straffavgift. Fakturan skickas främst till den e-postadress du angav efter leverans.

Delbetalning och kort
WG kan i samarbete med Klarna erbjuda flera kreditalternativ. 6-36 månaders delbetalning, betala som du vill. Läs mer

PERSONUPPGIFTER

WG behandlar personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast vid kreditbedömning och kon­takter med dig som kund.

LEVERANSVILLKOR

Leveranstider
Lagervaror skickas normalt inom 1-5 arbetsdagar. Därefter behöver transportören upp till en vecka för att leverera din order. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du får alltid beräknad leveransvecka på din orderbekräftelse.

Expeditionsavgift
På samtliga ordrar tillkommer expeditionsavgift för bl a hantering, emballage och administrativt arbete.

Expeditionsavgiften står i relation till ordervärdet.

Upp till 400 €  ..................................... 9,50 €

Över 400 € ....................................... 19,50 €

Lastbilsleverans
Större varor levereras med lastbil till din tomtgräns. På din orderbekräftelse står din beräknade leve­ransvecka. Leveransdag bestäms av vår transportör och är inget WG kan påverka. Transportören leve­ransaviserar dig med ett tidsintervall för lossning, senast dagen före leverans, på ditt angivna telefon­nummer. Telefonaviseringar sker mån-fre kl 07.00-20.00. Leverans sker normalt dagtid på vardagar, under högsäsong förekommer även leverans på kvällar och helgdagar.

Viktigt! Det är ditt ansvar att du lämnat korrekt telefonnummer, är nåbar och kan ta emot leveransen under angivet leveransintervall och att lastbilen kommer fram. I annat fall tillkommer omboknings­kostnad på 100 €. Bered fri väg så varorna kan lossas på platsen. Är du osäker på framkomligheten på lossningsplatsen – ta upp det med vår logistikavdelning snarast möjligt efter ordertillfället. Ansvaret vilar på dig att lastbilen har farbar väg ända till lossningsplatsen. Extrakostnader för specialbil/-transport kommer denna kostnad i sin helhet debiteras dig som kund. Kostnaden beräknas av vår logistikavdelning och delges dig innan orderläggning.

Leveransförseningar
På grund av omständigheter vi inte råder över (produktionsbeläggning hos underleverantörer, transportkonflikter, olyckor, strejker etc) tillsammans med stort tryck under högsäsong – händer det ibland att leveranser blir försenade. Enligt lag har vi rätt att skicka ersättningsvaror om något saknas, är felaktigt eller skadat, och ersätter därmed inte uppkomna kostnader pga stillestånd etc. Om du ska boka hantverkare för montering rekommenderar vi att du bokar in dem först efter du erhållit en komplett leverans. Detta för att undvika risken för extra kostnader för dig - till exempel om hantverkaren debiterar dig för sen av-/ombokning. Skulle din kompletta leverans bli försenad (i förhållande till beräknad leveransvecka) tillämpar vi en på förhand bestämd tariff för prisavdrag avseende leveransförsening – utöver vad Konsumentlagen föreskriver, enligt nedan:

· 1 veckas försening medför ingen kompensation i form av prisavdrag.

· 2-3 veckors försening medför 1 % av ordervärdet i prisavdrag.

· 4 veckor eller mer medför 2 % av ordervärdet i prisavdrag.

Vid delade leveranser, kompletteringsleveranser eller vid restorderleveranser sker inget prisavdrag.

Leverans till öar
Vid leverans till ö utan fast förbindelse levererar vi till markplan vid avgående kajplats. Trafikverkets färjor räknas som fast förbindelse. Vissa färjebolag har som krav att godset måste vara sjöemballerat, vi kan göra detta åt dig till en fast kostnad om 995:-. Har du frågor – ring vår transportavdelning på 09 61500360.

Paket
Beställningar med maxlängd 1,5 m levereras till ett utlämningsställe för PostNord  nära din leveran­sadress. Du får avisering via SMS, e-post eller brev när din beställning finns att hämta. Beställningen skall hämtas av den person som står angiven på ordern, inom 14 dagar. Vid mindre skrymmande beställningar förbehåller vi oss rätten att leverera sändningen som brev direkt till din brevlåda istället för till ditt valda ombud.

GODSMOTTAGNING

Mottagaren skall kunna legitimera sig och vara myndig. Mottagaren skall vara behjälplig vid lossning av leveransen och bistå chauffören i detta arbete. Kontrollera godset tillsammans med chauffören så allt är oskadat och att kolliantalet stämmer med fraktsedeln/handdatorn. Synliga skador och saknade kollin skall noteras direkt på fraktsedeln/handdatorn innan godset kvitteras och anmäls därefter sna­rast på HelpCenter via willabgarden.fi.

Dolda skador, som inte kan konstateras vid godsmottagandet, anmäls senast inom 7 dagar via HelpCenter på willabgarden.fi. Det är därför viktigt att du emballerar av och inspekterar alla dina produkter noggrant direkt efter att leveransen utförts. Dokumentera alltid skadorna med foto och bifoga dem i din reklamation. Spara alltid det skadade godset tills WG har bedömt ärendet.

Om du gjort en överenskommelse med transportören att godset får levereras utan mottagningskvittens övergår ansvaret för varorna på dig så fort leverans har skett.

Fri Frakt:


Fri frakt i hela Finland och Åland. Det kommer alltid att finnas en expeditionsavgift på € 19,50.
OBS! Om du behöver hjälp med lossning rekommenderar vi ett av följande alternativ, kunden är ansvarig för eventuella kostnader:
-Om du har möjlighet att använda en gaffeltruck eller traktor kommer detta naturligtvis att underlätta lossningen
-Ta reda på om ett lokalt byggföretag, en timmerhandlare eller liknande har möjlighet att lossa och leverera varorna till ditt hem. OBS! I detta fall ska du kontrollera leveransadress med säljaren.
-Ordna hjälp på plats för 2-4 personer

Avbeställning

Som kund hos WG har du alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats, men WG har rätten till ersättning för alla kostnader som uppkommit innan varan avbeställdes. Vid avbeställning innan varorna packats utgår en schablonavgift på 100 € för lastbilsleveranser och 20 € för paket-leveranser.

Vid avbeställning efter det att varorna är packade, men innan de är levererade till dig, debiteras du de faktiskt nedlagda kostnaderna för din order innan avbeställningstillfället.

 

 

 

Ångrat Köp - lagervaror
Du som handlar hos oss på WG har lagstadgad ångerrätt efter det att varan levererats. Ångerrätt gäller dock inte för måttbeställda och specialanpassade varor exempelvis specialtillverkade växthus, måttanpassade skjutpartier eller kapad limträstomme (se punkten ”Avbeställning eller Ångrat Köp – beställningsvaror”).

Om du utnyttjar din ångerrätt får du självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle tillåtits göra vid avsyning i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde. Vid återbetalning har vi rätt att göra avdrag för den värdeminskning som uppkommit.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit din vara, via kundservice på willabgarden.fi. Vid delleverans börjar ångerfristen löpa först från det att du mottagit den sista varan. Du kan, om du vill, använda konsumentverkets ångerblankett. Det räcker att du skick­at meddelandet inom ångerfristen. Vid ångrat köp är det du som står för returfrakten.

Eftersom WGs varor ofta är stora/tunga innebär det en hög kostnad för dig som kund att returnera ett ångrat köp. Därför tillhandahåller vi en tjänst som innebär att vid Ångrat köp tar vi ut en retur­fraktkostnad på 1000 € för lastbilsreturer och 20 € för paketreturer. För mer information gå in på kundservice på willabgarden.fi.

Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans. Att inte hämta ut eller ta emot ett paket/en leverans innebär alltid att en extrakostnad tas ut av dig som kund. För lastbilsleveranser är denna kostnad 100 € och för paketleveranser 20 €.

Ångrat Köp - beställningsvaror (kundunika varor)
Vid beställning hos WG får du alltid ett ordererkännande så du kan kontrollera att allt blivit rätt. Du måste inom 24 timmar anmäla att det godkända ordererkännandet är felaktigt eller om du vill ändra något. Om varan avbeställs inom 24 timmar utgår ingen extra kostnad.

Efter de 24 timmarna har du ändock alltid rätt att avbeställa din order innan den levererats till dig, men debiteras då för alla av WG nedlagda kostnader (material, arbete fraktkostnader etc).

Ångrat köp är ej tillämpligt på beställningsvaror (kundunika varor). Dvs köpet kan inte ångras efter det att varorna levererats till dig.

Reklamationsrätt

WG tillämpar Konsumentköplagen vilket ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år. Förutsättningen är att du måste kunna styrka att felet fanns vid köptillfället.

Bedömning av reklamationsärenden görs bl a enligt branschstandard SS-EN 12150-2 termiskt härdat säkerhetsglas, SS-EN 1279 isolerglas, GSB AL 631 Qualicoat avseende lackerade aluminiumprofiler, SS-EN 390 limträ. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Om du vill reklamera en produkt vänder du dig först och främst till WGs kundservice. Vid eventuell tvist medverkar vi i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

GARANTIER

UTERUM

 • Allmänt –WG lämnar inga garantier för vind- & vattentäthet avseende skjutpartier/fönster/fasta fönster i serierna WG25-82. Likaså lämnas inga garantier på absolut kondensfria glaspartier och tak. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc kan ge kondens.
 • WG ersätter ej uppkomna kostnader pga felaktig montering; eventuell demontering, eventuella följdskador, transport, arbetslön mm. WG´s garantiåtaganden gäller ej heller för fel orsakade av köparen eller av denne anlitad person. Garantiåtaganden gäller ej då monteringsanvisning/skötselråd ej följts. Tänk på att alltid anmäla till ditt försäkringsbolag att du byggt uterum. Vid skador orsakade av väderfenomen – kontakta snarast ditt försäkringsbolag.
 • Partier – 5 års garanti mot bearbetnings- och materialfel. Garantin gäller även glas avseende fabrikationsfel (vi följer Planglasföreningens föreskrifter). Garantin omfattar ej fel orsakade av onormalt slitage. 
 • Isolertak - 10 års garanti mot nedbrytning av solstrålar (UV-strålning) och missfärgning (att plasten gulnar), under förutsättning att monterings- och skötselanvisning följts. Organisk påväxt orsakad av omgivande miljö omfattas ej av våra garantier.

VÄXTHUS

 • Allmänt - WG lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- och aluminiumytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc kan ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk.
 • Växthusprofiler i obehandlat aluminium har naturliga färgvariationer. Färgvariationer, såsom t.ex mörkare områden eller streck, på obehandlat aluminium betraktas därför inte som ett fel eller grund för reklamation av WG.
 • WG ersätter ej uppkomna kostnader för felaktig montering; eventuell demontering, eventuella följdskador, transport, arbetslön mm.
 • WGs garantiåtaganden gäller ej heller för fel orsakade av köparen eller av denne anlitad person. Garantiåtaganden gäller ej då monteringsanvisning/skötselråd ej följts. Tänk på att alltid anmäla till ditt försäkringsbolag att du byggt växthus. Vid skador orsakade av väderfenomen – kontakta snarast ditt försäkringsbolag. Tänk på att du kan komplettera ditt växthus med vår unika Växthusförsäkring – som gäller helt utan självrisk.
 • Glas – 5-årig garanti mot punkterad glaskassett avseende växthus med dubbelglas (glaskassett). Garantin gäller även glas avseende fabrikationsfel (vi följer planglasföreningens föreskrifter).
 • Aluminiumstomme - 12 års garanti avseende material- och bearbetningsfel. Gäller ej vid vindstyrkor över 21 m/s.
 • Växthus GreenRoom och Euro-Serre – 5 års stormgaranti vid vindar upp till 32,7 m/s (den övre gränsen för storm).
 • Isolerplast – 10 års garanti mot nedbrytning av solstrålar (UV-strålning) och missfärgning (gulnar), under förutsättning att monterings- och skötselanvisning följts. Organisk påväxt orsakad av omgivande miljö omfattas ej av våra garantier.

UTEPLATS

 • WPC-golv - 10-års garanti mot mögelangrepp, röta och sprickor. Under förutsättning att monterings- och skötselanvisning följts.
 • Glasräcke – 10-års garanti mot bearbetnings- och materialfel. Under förutsättning att monterings- och skötselanvisning följts. Garantin gäller även glas avseende fabrikationsfel (vi följer planglasföreningens föreskrifter).

Priser och katalogens giltighetstid

Priserna i huvudkatalogen för 2024 gäller tills vidare, dock längst till det att ny katalog distribueras 2025 eller att prisjustering under löpande år genomförs. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av prishöjningar, valutakursförändringar, devalveringar, momshöjningar eller liknande som ligger utanför vår kontroll. Moms ingår i alla priser. För kampanjprodukter gäller prissänkningen enbart i aktuell kampanjperiod.

Export

För ordrar som skall levereras utanför Sverige gäller andra betalnings- och leveransvillkor. Priserna i katalog och på svensk hemsida gäller enbart för leverans till svensk adress. För information om villkor i Norge, Danmark och Finland, var vänlig se våra landsspecifika hemsidor.

Force Majeure

Willab Garden AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal. Det gäller om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet av avtalet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, pandemi, krig,  materialbrister på marknaden, transportförseningar, leveransunderlåtelse från underleverantör pga materialbrist/oväntade prishöjningar eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt.

Reservationer

WG, tillsammans med våra underleverantörer, förbättrar och utvecklar ständigt våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten till löpande konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss dessutom för eventuella skrivfel, tryckfel och avvikelser i färgåtergivning pga tekniska skäl.

Beställningar kan komma att upphävas om varan är beställd till ett felaktigt eller orimligt lågt pris. Vi hänvisar alltid till gällande priser/kampanjpriser och vid tillfälliga fel på t ex webbsidan förbehåller vi oss rätten att makulera order som blivit beställda till ett pris som ej korrelerar med i andra kanaler marknadsförda priser/kampanjpriser. 

Reklam

Du som får våra reklamerbjudanden kan naturligtvis välja bort dessa. Meddela oss på info@willabgarden.fi