Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Willab Gardens integritetspolicy

Willab Garden värnar om din integritet och därför är vi måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

Varför samlar vi in uppgifter?

 • Hantera order
  Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din order. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig. Vi behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att ha möjlighet att till exempel kunna kontakta dig, ta betalt samt informera dig om din order.
 • Hantera köp
  Utöver att dina uppgifter används för att hantera ditt köp används uppgifterna för att informera dig om nyheter eller pågående kampanjer kampanjer via mail eller telefon, för att svara på frågor som du ställer till kundservice, för att anpassa information och erbjudanden till dig och för att skicka marknadsföring samt enkätundersökningar i syfte att förbättra vår organisation, kundservice och våra produkter.
 • Innan och efter ditt köp
  När du beställt katalog, gjort ett köp hos oss och/eller prenumererar på vårt nyhetsbrev/deltar i någon av våra tävlingar vill vi sätta dina intressen i fokus. Du ger oss ditt samtycke att samla in uppgifter genom att aktivt godkänna att du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller godkänna våra tävlingsvillkor. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för profilering. Profilering betyder att din data analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information som du behöver få samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta.
 • Vem samlas personuppgifterna in från?
  Personuppgifterna samlas in direkt från dig, vid tillfälle så som när du blev kund eller när du kontaktar oss. Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, exempelvis vid flytt.

Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter delar vissa begränsade uppgifter av med samarbetspartners som till exempel leverantörer av tjänster på vår hemsida och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. Vi delar även uppgifter med våra leverantörer för leverans.

Rättslig grund till hantering av personuppgifter 
Dina personuppgifter sparas under tiden du har en beställning med garantitid, för vår bokföring och/ eller om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi sparar dina personuppgifter under varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel.

Vi sparar dina uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

Vi sparar dina uppgifter för nyhetsbrev. Vill du invända mot hur vi använder dina uppgifter för nyhetsbrev kan du välja att avprenumerera på våra nyhetsbrev via en länk som finns att hitta längst ner i det senaste nyhetsbrevet du mottagit.  

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Uppgifterna raderas efter ovanstående kriterier.

När dina personuppgifter behandlas av Willab Garden har du följande rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via kontakt med vår kundservice.

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, till exempel när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör efter att du godkänt den. Ångrar du ett samtycke är det viktigt att veta att det gäller enbart framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Våra skyldigheter
Våra skyldigheter är att vara ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att bestämma vilka ändamål som uppgifterna ska behandlas för.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss: info@willabgarden.se  

Eller skriv till oss:
Willab Garden AB
Tomtaholmsvägen 11, 
Ö Karup, 
269 41 Båstad, 
Sweden

Säkerhetsåtgärder
Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Vi behandlar bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra genom att använda anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi är personuppgiftsansvariga gentemot våra kunder. Vi kräver således och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.