Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Grundarbete

Vilken typ av grund du väljer påverkar både utseendet och funktionen.

Vilken typ av grund du väljer påverkar både utseendet och funktionen. Som grund till uterummet kan man ha:

  • Gjuten platta på mark
  • Träbjälklag på plintar
  • Krypgrund

De olika grundtyperna kräver olika mycket arbete och kostar olika också. Men som alltid så får man vad man betalar för. Här nedan kan du läsa om olika typer av grunder. 

Gjuta grund 

Ska du gjuta en grund? Oisolerat eller isolerat? Golvvärme eller ej? Här kan du läsa mer om att gjuta grund till uterum. 

 

Träbjälklag på plintar

Detta är det allra enklaste sättet att bygga en ”grund” för uterummet. Du bygger med färdiga eller platsgjutna betongplintar som ska grävas ner till frostfritt djup för att undvika sättningar. Träbjälklaget kan byggas både oisolerat (som ett altandäck) eller med isolering. Oisolerat passar för det enkla sommaruterummet. Isolerat rekommenderas om du ska använda uterummet under en längre säsong. Byggbeskrivning på träbjälklag kan du hitta på nätet eller få vägledning via byggfackhandeln.

Krypgrund med träbjälklag

Krypgrund kallas också för torpargrund. Du gör en mur av exempelvis Lecablock och bygger ett träbjälklag där i. Detta kräver lite mer arbete, men det blir en snyggare lösning som ser mer robust och rejäl ut. Detta är förmodligen den bästa lösningen om platsen där du ska bygga har stora nivåskillnader. Även här är det viktigt att gräva ner till frostfritt djup. Vid denna grundtyp måste man vara noggrann med dränering och fuktspärr för att minimera kondensproblem. Även denna grundtyp kan isoleras. Kan även förses med golvvärme, men då bör en fackman göra arbetet. Tala med din lokala byggvaruaffär för att få goda råd eller ta hjälp av en hantverkare.

 

Värt att tänka på: 

Golvhöjden i uterummet

Värt att tänka på i sammanhanget är också hur högt uterummet ska ligga: i marknivå, i höjd med husets innergolv eller där emellan? Mycket hänger på husets grundhöjd, tomtens beskaffenhet och var man vill ha trappsteg – i uterummet eller utanför mot trädgården.

Höjdplacering och takanslutning

Takanslutning
Uterummet kan anslutas antingen direkt till husväggen eller till takfoten. Minsta taklutning är 4° (70 mm/m).

Kontrollmät
Kontrollera altandörrens och ev. fönsters övre höjd i öppet läge, så att dessa inte går in i takbjälkarna. Anpassa uterumsgrundens höjd efter detta.


Gjuta grund

För att få ett hållbart uterum är det bäst att göra rätt, redan från grunden. Willab Gardens olika komponenter har god passform. Det är viktigt att vara noggrann med förarbete och montering.

Bygga uterum

När du ska bygga uterum är det som med alla andra byggprojekt – förberedelserna är det viktigaste för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt!

Att tänka på när du planerar ett nytt uterum

Willab Gardens säljare ger dig goda tips på vad du ska tänka på när du planerar för ett uterum i din trädgård.