Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Specialmått WG 40, WG 50 och WG 62eco/neo & bredder på dörrar och fönster

Uterumspartier med specialmått tillverkas alltid på beställning och kan göras i system WG 40, WG 50 och WG 62eco/neo. Oavsett storlek och mått på ditt uterum har Willab Garden skjutpartier som passar. Det ger dig möjlighet att skapa ett unikt uterum, anpassat efter ditt hus eller tomtens förutsättningar.

Har du redan en stomme eller byggnadskonstruktion behöver du inte göra någon förändring i grundkonstruktionen som partierna ska sitta i. Beställ efter dina mått! Smidigt om du ska fräscha upp ett gammalt uterum med nya partier. Vid specialmått får du lika delning på partierna (samma bredd på glasen i specifik öppning). Vid specialmått är pristillägget 30%.

image6x3om.png

Specialmått från Willab Garden:

• Lika delning på alla dörrar i partiet
• Samma funktion och design som standardpartierna
• Skräddarsytt med mått enligt önskemål
• Bredd – upp till 4800 mm (WG 62eco/neo upp till 4950 mm)
• Höjd – upp till 2200 mm
• Cirka 5 veckors leveranstid
• Special kan tillverkas i 4 färger (vit, natureloxerat, antracitgrå och röd)
• Special kan fås i både skjutbara och fasta partier
• Antal fönster/dörrar i partiet är beroende av totala bredden,
prata med säljare för mer information
• Samma garantier som standard

imagean2.png

Alla mått avser hålmått
Måtten i våra pristabeller gäller hålmått. Hålmåtten i stommen ska vara det samma som partiets breddmått. Hålmåttet på höjden skall (vid standard) vara 2000 mm för dörrar och 1200 mm för fönster.

Bredder på dörrar och fönster
Av praktiska skäl används ibland olika bredder på dörrar och fönster som ingår i samma parti. I ta-bellerna här kan du läsa ut bredderna på enskilda dörrar och fönster som ingår i de olika partierna. För vissa bredder levereras spårprofilerna med överlängd och kapas till av kunden på plats.

Fasta partier
De fasta partierna har en fläns på 15 mm runt om hela partiet, för enkel montering utifrån. Alla mått avser hålmått.

image1gnsi.png

image09gv.png

imageqc67.png

imagekmmn.png

imagege37o.png

imagemi81g.png